Stan licznika


Formularz służy do podawania odczytów wodomierzy i podwodomierzy.
Nr ewidencyjny, numery wodomierzy znajdują się na fakturach.

Stan wodomierza
Nr wodomierza
Nr ewidencyjny
Data odczytu
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Adres email
Uwagi: