Podłączenie nieruchomości do budowanego wodociągu w RokitnieData postu: Posted on

Dotyczy właścicieli których nieruchomości zostały objęte realizowanym projektem.

W celu podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej należy:

  • Skontaktować się z PGKiM Sp. z o.o. Stare Kurowo – osobiście lub dzwoniąc pod numer 507024501 osoba odpowiedzialna za kontakt Rafał Rokaszewicz.
  • Uzgodnić zasady wykonania przyłącza zgodnie z projektem oraz procedurę podłączenia wykonanego przyłącza do wodociągu.
  • PGKiM Sp. z o.o. oferuje wykonanie wszystkich czynności związanych z podłączeniem nieruchomości do wodociągu zgodnie z projektem.
    – wykopanie, ułożenie, zasypanie przyłącza z rur Pe 32, Pe 40 – w cenie 30 zł/mb, (przyłącze o długości do10 mb – 350 zł/szt.) cena obejmuje materiały,- instalacja zestawu do montażu wodomierza głównego 150-300 zł, cena obejmuje materiały,
  • inwentaryzacja powykonawcza przyłącza przez geodetę 250 zł,
  • Uruchomienie przyłącza oraz wykonanie prób i odbioru może wykonać wyłącznie zarządca sieci PGKiM Sp. z o.o. Stare Kurowo.

Zapraszamy do kontaktu celem dokonania uzgodnień i ewentualnego zlecenia wykonania przyłącza.

 

Stare Kurowo 20.09.2018
z poważaniem

Rafał Rokaszewicz