Cmentarz Stare Kurowo

Cennik opłat na usługi cmentarne i pogrzebowe
lp. Rodzaj usługi Kwota netto w zł.
1. Opłata za prawo do grobu na okres 20 lat w grobach ziemnych:  
  – grób jednomiejscowy 490,00
  – grób dwumiejscowy w pionie 900,00
  – grób dwumiejscowy w poziomie 900,00
  – za każde następne miejsce w poziomie 450,00
  – grób dziecka do lat 6 223,00
  – grób urnowy 223,00
  – opłata za pochowanie w istniejącym grobie urny z prochami ludzkimi 223,00
2. Opłata za prawo do grobu w grobach murowanych:  
  – grób jednomiejscowy na 20 lat 980,00
  – grób dwumiejscowy w kierunku pionowym 1960,00
  – grób dwumiejscowy w kierunku poziomym 1960,00
  – za każde następne miejsce w poziomie 980,00
3. Wykupienie prawa do grobu na kolejne 20 lat:  
  – grób jednomiejscowy 430,00
  – grób dwumiejscowy w pionie 800,00
  – grób dwumiejscowy w poziomie 800,00
  – za każde następne miejsce w poziomie 400,00
  – grób murowany pojedynczy 500,00
  – grób dziecka 200,00
  – grób urnowy 200,00
4. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego 167,00
5. Opłata za wykopanie i zasypanie grobu:  
  – jednomiejscowego 510,00
  – dwumiejscowego w pionie 800,00
  – za każde następne miejsce w poziomie 510,00
  – dziecka do lat 6 270,00
  – urnowego 270,00
6. Dodatek za pracę pracowników:  
  – po godz. 15:00
200,00
  – w dni wolne od pracy 450,00
7. Wjazd na cmentarz w dniu 65,00
8. Rozebranie nagrobka do utylizacji 100,00
9. Przygotowanie grobowca do pochówku 200,00
10. Opłata za uzgodnienie:  
  – postawienia, wymiany nagrobka 40,00
  – budowy grobowca 70,00
11. Inne opłaty  
  – nadzór nad innymi podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe, ekshumacje 100,00
  – usługi pozostałe 1 godz. 50,00
  – opłata eksploatacyjna( opłata jednorazowo przy pochówku, tj. za korzystanie z wody, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna i inne czynności eksploatacyjne) 300,00

Do cen w cenniku opłat, należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Pliki do pobrania:


pobierz plik Cennik oplat na uslugi cmentarne i pogrzebowe