Opłaty za wodę
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

obowiązująca na terenie gminy Stare Kurowo na okres: 3 lata od 10-06-2021


lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty netto Cena / stawka opłaty z Vat Jednostka miary
W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody 3,23 3,49 zł/m3
W1 Stawka opłaty abonamentowej 5,17 5,58 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W2  Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W1 na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody 3,29 3,55 zł/m3
W2 Stawka opłaty abonamentowej 7,05 7,61 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

obowiązująca na terenie Gminy Zwierzyn na okres: 3 lata od 10-06-2021


lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty netto Cena / stawka opłaty z Vat Jednostka miary
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Zwierzyn Cena za 1m3 3,08 3,33 zł/m3
W3 Stawka opłaty abonamentowej 5,50 5,94 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W4 Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W3 na terenie gminy Zwierzyn  Cena za m3 wody 3,17 3,42 zł/m3
W4 Stawka opłaty abonamentowej 5,64 6,09 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy