Opłaty za wodę
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

obowiązująca na terenie gminy Stare Kurowo na okres: 3 lata od 11-04-2024


lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty netto Cena / stawka opłaty z Vat Jednostka miary
W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 3,59 3,88 zł/m3
W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 3,65 3,94 zł/m3
W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 3,71 4,01 zł/m3
W1 Stawka opłaty abonamentowej od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 5,49 5,93 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W1 Stawka opłaty abonamentowej od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 5,59 6,04 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W1 Stawka opłaty abonamentowej od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 5,68 6,13 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W2  Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W1 na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 3,73 4,03 zł/m3
W2  Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W1 na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 3,79 4,09 zł/m3
W2  Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W1 na terenie gminy Stare Kurowo Cena za m3 wody w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 3,85 4,16 zł/m3
W2 Stawka opłaty abonamentowej od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 6,33 6,84 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W2 Stawka opłaty abonamentowej od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 6,44 6,96 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W2 Stawka opłaty abonamentowej od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 6,54 7,06 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ

obowiązująca na terenie Gminy Zwierzyn na okres: 3 lata od 11-04-2024 r.


lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty netto Cena / stawka opłaty z Vat Jednostka miary
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Zwierzyn Cena za m3 wody w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 3,52 3,80 zł/m3
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Zwierzyn Cena za m3 wody w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 3,59 3,88 zł/m3
W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywając wodę do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na terenie gminy Zwierzyn Cena za m3 wody w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 3,65 3,94 zł/m3
W3 Stawka opłaty abonamentowej od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 6,03 6,51 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W3 Stawka opłaty abonamentowej od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 6,14 6,63 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W3 Stawka opłaty abonamentowej od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 6,24 6,74 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W4 Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W3 na terenie gminy Zwierzyn Cena za m3 wody w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 3,65 3,94 zł/m3
W4 Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W3 na terenie gminy Zwierzyn Cena za m3 wody w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 3,71 4,01 zł/m3
W4 Pozostali odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,zużywający wodę do celów innych niż wymienione w grupie W3 na terenie gminy Zwierzyn Cena za m3 wody w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 3,77 4,07 zł/m3
W4 Stawka opłaty abonamentowej od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 6,19 6,69 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W4 Stawka opłaty abonamentowej od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 6,30 6,80 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy
W4 Stawka opłaty abonamentowej od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 6,40 6,91 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy