Opłaty za odprowadzanie ścieków
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie gminy Stare Kurowo i gminy Zwierzyn  na okres: 3 lata od 11-04-2024 r.


lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty netto Cena / stawka opłaty z Vat Jednostka miary
S1 Odbiorcy usług z zakresu odprowadzania ścieków Cena za m3 ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 7,61 8,22 zł/m3
S1 Odbiorcy usług z zakresu odprowadzania ścieków Cena za m3 ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 7,83 8,46 zł/m3
S1 Odbiorcy usług z zakresu odprowadzania ścieków Cena za m3 ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 8,02 8,66 zł/m3
S1 Odbiorcy usług z zakresu odprowadzania ścieków Stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 7,45 8,05 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
S1 Odbiorcy usług z zakresu odprowadzania ścieków Stawka opłaty abonamentowej w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 7,61 8,22 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
S1 Odbiorcy usług z zakresu odprowadzania ścieków Stawka opłaty abonamentowej w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 7,74 8,36 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy