Opłaty za odprowadzanie ścieków
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie gminy Stare Kurowo na okres: 3 lata od 10-06-2021


lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka opłaty netto Cena / stawka opłaty z Vat Jednostka miary
S1 Wszyscy odbiorcy Cena za m3 ścieków 7,14 7,71 zł/m3