pgkim stare kurowo firma

Witamy na stronie PGKiM Sp. z o.o. w Starym Kurowie


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Starym Kurowie powołano na podstawie Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo Nr VI/62/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000089695 .Wszystkie udziały w kapitale Zakładowym Spółki obejmuje Gmina Stare Kurowo.

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:


 

  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Stare Kurowo.
  • Wykonywanie usług pogrzebowych i prowadzenie cmentarza komunalnego w Starym Kurowie.
  • Administrowanie mieszkaniowymi zasobami gminy Stare Kurowo.
  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Gminy Zwierzyn na podstawie umowy dzierżawy z gminą Zwierzyn.