Procedura sprawdzenia wodomierza
Sprawdzenie wodomierza (ekspertyza)

 

W razie zastrzeżeń co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek – zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia (ekspertyzy wodomierza).

 

Wodomierz w ustalonym terminie jest demontowany (wymieniany na inny) przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar. Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, z wynikami sprawdzenia.

 

W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.